เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (no gift policy)