ครูเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีการศึกษา 2559

ครูสมกร  เขื่อนแก้ว

ครูสมกร เขื่อนแก้ว

ครูสุภาพร  เจริญผล ตำแหน่ง ครู คศ.2

ครูสุภาพร  เจริญผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *