May, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: May 16, 2018

มอบทุนการศึกษา

ด้วยนางสาวโศรดา วงศ์ลังกา ศิษย์เก่าโรงเรียนสบปราบพิทยาคม (ปัจจุบันทำงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย) ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน 2 ทุนๆ ละ 5,000 บาท โดยมีนายอนันตเดช วงค์ลังกา บิดาเป็นผู้มอบ ในนามของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ขอขอบคุณรุ่นพี่ที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่รุ่นน้องเป็นประจำทุกปี มา ณ โอกาสนี้