Saturday, June 2nd, 2018

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: June 2, 2018

31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก

ในวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การงบสูบบุหรี่โลกขึ้นโดยมีการเดินขบวนพาเหรด ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และมีการแสดงดนตรีเพื่อห่างไกลยาเสพติดด้วยค่ะ ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่ค่ะ

Posted by: | Posted on: June 2, 2018

เขตตรวจราชการที่ 3 ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา เขตตรวจราชการที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ นครนายกและสระแก้ว ให้เกียรติมาศึกษาดูงานโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบภาคเหนือ โดยมีท่านผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้การต้อนรับ ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่ค่ะ