January, 2019

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: January 21, 2019

“ไชยปราการ” ศึกษาดูงาน

วันที่ 21 มกราคม 2562 นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงาน”การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม สบปราบสคูลโมเดลสู่โรงเรียนจริยธรรม” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนิทรรศการโครงงานห้องเรียน ที่ศูนย์โครงงานห้องเรียน อนึ่งโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นโรงเรียนตัวอย่างโรงเรียนโครงงานคุณธรรมระดับประเทศที่พัฒนาจนประสบผลสำเร็จของภาคเหนือ

Posted by: | Posted on: January 18, 2019

คว้ารางวัลชนะเลิศ

คณะครู นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูดารุณี คำนวล และนักเรียนที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประกวดวงดนตรีเนื่องในงาน “เปิดโลกวิชาการ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่สัมมาชีพ” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

Posted by: | Posted on: January 18, 2019

ครูดีเด่น 2562


คณะครู นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นของกลุ่มสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์  จำนวน 5 ท่าน และครูดีเด่นของกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสบปราบ

Posted by: | Posted on: January 2, 2019

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี 2562

ชมภาพกิจกรรม คลิกที่นี่