April, 2019

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: April 19, 2019

รดน้ำดำหัวปี 62

นายปรีชา นันติชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมคณะครู และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอสบปราบเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562  ณ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ