Wednesday, August 21st, 2019

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: August 21, 2019

ติดตามประเมินผลจาก ก.ต.ป.น.

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้มีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมิน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพม.35 โดย คณะกรรมการจากสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ดร.มนทกานติ์ แก้วพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพฐ. ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมี นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมีนักเรียนกลุ่มเด็กดีศรีสบปราบร่วมนำเสนอผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งจากกระบวนขับเคลื่อนของ ก.ต.ป.น. สพม.35