Friday, June 14th, 2024

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: June 14, 2024

พิธีส่งมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน จากรุ่นปีการศึกษา 2566 สู่คณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยในพิธีท่านดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียนชุดเดิม และได้มอบเข็มกลัดสภานักเรียนให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมธรรมวัฒน์

Posted by: | Posted on: June 14, 2024

บริจาคโลหิต

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนำนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 17 คน ร่วมบริจาคโลหิต และบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลลำปาง ณ หอประชุมอำเภอสบปราบ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Posted by: | Posted on: June 14, 2024

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักเรียน โดยมี ดร.ศานติกรศ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติในการเจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทแด่นักเรียน ณ หอประชุมขะจาว