034 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ