April, 2021

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: April 6, 2021

วันเกียรติยศ

Posted by: | Posted on: April 1, 2021

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

📢📢 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
📅 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
📝 โดยให้ผู้สมัคร เข้าไปกรอกข้อมูลใน https://sites.google.com/view/regis-sppit“ระบบรับสมัครนักเรียนและกรอกใบสมัครออนไลน์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม” โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใบสมัครออกจากระบบ จากนั้นรับใบสมัคร(ที่กรอกในระบบแล้ว) พร้อมยื่นเอกสารประกอบการรับสมัครเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการรับสมัครได้ที่ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
📌 ติดตามรายละเอียดหน้าเว็บไซต์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม www.thai.sppit.ac.th