Archives

now browsing by author

 
Posted by: | Posted on: April 5, 2018

ประกาศผลสอบ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 61

ประกาศผลสอบ ดูที่นี่

Posted by: | Posted on: March 16, 2018

เยี่ยมโรงเรียน

นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และพูดคุยซักถามกับเพื่อนครูอย่างเป็นกัลยาณมิตร พร้อมกันนี้ยังได้ติดตามนโยบายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสอบถามปัญหาและหาแนวทางในการสนับสนุนโรงเรียนต่อไป ในนามของผู้บริหาร ครู ขอขอบพระคุณท่านที่มาเยี่ยมพวกเราในวันนี้ค่ะ

Posted by: | Posted on: March 11, 2018

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 60

ในวันที่ 9-10 มีนาคมที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ประชุมสรุปผลงานในรอบปีที่ผ่านมา “PCL ด้านคุณธรรม” นอกสถานที่ ณ เรือนแพ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้ จ.ลำพูน หลังจากนั้นได้ไปทำบุญทอดผ้าป่า ณ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ พร้อมศึกษาดูงานอาคารสถานที่โรงเรียนเรือนแพ โดยมีนายสามารถ สุทะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ประกอบด้วยนักเรียน 6 คน ครู 1 คน เป็นโรงเรียนกลางเขื่อนที่แวดล้อมด้วยภูเขาและผืนน้ำห่างไกลจากแดนศิวิไลซ์ ขอขอบคุณครูผู้เสียสละสำหรับเด็กๆ ด้วยค่ะ

Posted by: | Posted on: March 11, 2018

วันวานที่พากเพียร สู่วันนี้ที่ภาคภูมิ


ในวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 180 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 110 คน โดยมีนายสุรพันธ์ อินเพลา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และคณะกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้ และมีนายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กล่าวให้โอวาสกับนักเรียน และในวันดังกล่าวได้มีผู้ปกครองมาร่วมชื่นชมยินดีกับบุตรหลานเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยเทอญ

Posted by: | Posted on: February 26, 2018

สพม.เขต 8 ศึกษาดูงาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 8 จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นำโดยดร.วัฒนะ ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล มาศึกษาดูแลแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน