Archives

now browsing by author

 
Posted by: | Posted on: December 8, 2017

“น่านนคร” ศึกษาดูงาน

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนน่านนคร จังหวัดน่าน โดย ดร.วีรวรรณ คฤหานนท์ ผู้อำนวยโรงเรียนน่านนคร คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูนักเรียนจำนวน 40 คน มาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: November 24, 2017

ละครสอนใจวัยมันส์


วันที่ 23 พ.ย. ที่ผ่านมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้จัดทำโครงการ “Sex Education Tour ละครสอนใจวัยมันส์” โดยจัดการแสดงละครส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขึ้น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 158 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องทักษะชีวิตและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเยาวชนด้วยกันเองและเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้น

Posted by: | Posted on: November 24, 2017

รด.จิตอาสา

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2560 ผกท.ภูมิสิทธิ์ กุสลานุภาพ ผกท.หญิงกัณห์ญาวีฬ์ คงศรีน่าน และนักศึกษาวิชาทหารจำนวน 100 นาย ได้ร่วมโครงการกับทางอำเภอสบปราบและสถานีตำรวจภูธรอำเภอสบปราบ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรมครั้งแรกในวันนี้เวลา 14.00 น. ณ วัดหลวงสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

Posted by: | Posted on: November 24, 2017

ถวายราชสดุดี


เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสบปราบพิทยาคมดำเนินการจัดพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน 40 นาย คณะลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 503 นาย เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ สนามโรงเรียน และหลังจากเสร็จพิธีคณะลูกเสือ – เนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์ ณ สวนเศรษฐกิจพอเพียงหน้าโรงเรียน

Posted by: | Posted on: November 18, 2017

กีฬาสีประจำปี 2560

วันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรง มีความอดทน รู้แพ้ รู้ชนะ โดยมีนายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสี และผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาให้เกียรติต้อนรับ

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน