December, 2022

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: December 13, 2022

ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่นักศึกษา ม.เกษตร กำแพงแสน

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Posted by: | Posted on: December 13, 2022

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโควตา

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 โโครงการ “สโมสรนอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด” มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

Posted by: | Posted on: December 8, 2022

ร่วมแสดงความยินดีกับช้างเผือกเชือกแรกค่ะ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Posted by: | Posted on: December 6, 2022

โควตา ม.ธรรมศาสตร์

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1.1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Posted by: | Posted on: December 6, 2022

กีฬาสี ประจำปี 65

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานแข่งขันกีฬาภายใน(กีฬาสี) ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยการแข่งขันกีฬาในปีนี้ได้ดำเนินการแข่งขันรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 โดยมีหลากหลายชนิดกีฬาเช่น เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง อีสปอร์ต ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ยบอล กรีฑา เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

Posted by: | Posted on: December 5, 2022

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตัวแทนผู้บริหาร และนางสาวอังสุนีย์ สุวรรณชัย ตัวแทนคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ บริเวณพิธีหอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ จ.ลำปาง

Posted by: | Posted on: December 4, 2022

ROV E-Sport

“ROV E-Sports” วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ให้เกียรติมาเป็นประธาน มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาประเภททE-Sports ของชมรม E-Sports SPK School ซึ่งมีเเกนนำเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ได้จัดการแข่งกีฬาประเภท E-Sports ขึ้นในการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ขะจาวเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2565 ในรายการ”ROV E-Sports โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคี รู้จักการทำงานในระบบทีม เล่นเกมอย่างมีประสิทธิภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยจัดกิจกรรม ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม✨❤️

Posted by: | Posted on: December 1, 2022

มอบเกียรติบัตร “รองชนะเลิศอันดับ 1”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

Posted by: | Posted on: December 1, 2022

5 ธันวา “วันพ่อแห่งชาติ”