January, 2023

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: January 30, 2023

ชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายหาด

วันที่ 29 มกราคม 2566 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ นายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และนางสุภาพร เจริญผล หัวหน้างานบริหารวิชาการ ให้เกียรติไปให้กำลังใจนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด ซึ่งการแข่งขันวันนี้เป็นการแข่งในรอบตัดสิน โดยอยู่ในความดูแลของคุณครูชัยยันต์ ปินนวล และคุณครูธนวัฒน์ วงค์คำชุ่ม ครูสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ผลการแข่งขัน นักกีฬารุ่นอายุ 15 ปีหญิง ได้รางวัลชนะเลิศ โดยจัดขึ้นในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดลำปาง ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Posted by: | Posted on: January 28, 2023

ร่วมแสดงความยินดีกับวอลเล่ย์บอลชายหาด

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติไปให้กำลังใจนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด ซึ่งการแข่งขันวันนี้เป็นการแข่งในรอบตัดสิน โดยอยู่ในความดูแลของคุณครูชัยยันต์ ปินนวล และคุณครูธนวัฒน์ วงค์คำชุ่ม ครูสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และผลการแข่งขัน นักกีฬาุร่นอายุ 15 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และนักกีฬารุ่นอายุ 18 ปีหญิง ทีม A และทีม B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม โดยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Posted by: | Posted on: January 28, 2023

แฟนพันธ์ุแท้ ประวัติศาสตร์ไทย

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์ไทย” ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมขะจาว โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน เกิดความรักชาติ ภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์สำหรับการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทยมาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตต่อไป

Posted by: | Posted on: January 27, 2023

ร่วมงาน ITECH OPEN HOUSE

วันที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมด้วยคุณครูธัญสุตา ณ ลำปาง และคุณครูธรรมนูญ ยะคำปลูก ครูผู้ควบคุม ได้นำนักเรียนจำนวน 42 คน เข้าร่วมงาน ITECH OPEN HOUSE “เปิดบ้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่นักเรียนในการพิจารณาเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุก และได้รับความรู้อย่างหลากหลายอาทิเช่น กิจกรรมแข่งขันอีสปอร์ต กิจกรรมอบรมทางวิชาการ กิจกรรมจากภาคเอกชน เป็นต้น ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Posted by: | Posted on: January 27, 2023

รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

📅 เปิดระบบรับสมัครและกรอกใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

รายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊ก >> https://sites.google.com/sppit.ac.th/academic/admissionsp66

📌ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หน้า

เว็บไซต์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม www.thai.sppit.ac.th

หรือ เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ https://sites.google.com/sppit.ac.th/academic

Posted by: | Posted on: January 27, 2023

แสดงความยินดี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบโควตา ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Posted by: | Posted on: January 26, 2023

เชิญชวนร่วมกิจกรรมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแฟนพันธ์แท้ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษา เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์ไทย ในวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 12.50 น. เป็นต้นไป ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมของรางวัลมากมาย สมัครได้ทางคิาอาร์โค้ด ทีมละสองคนครับ

Posted by: | Posted on: January 26, 2023

เชิญชวนร่วมกิจกรรมกับกลุ่มสาระภาษาไทย

ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนด้วยนะคะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม “อ่านป้ายได้สาระ” ซึ่งมีการจัดการแข่งขัน ในวันศุกร์ ที่3 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายละเอียดกิจกรรมเป็นการแข่งขันการตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้รายวิชาภาษาไทย จำนวน 40ข้อ ทั้งนี้ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบมาจากป้ายนิเทศความรู้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดขึ้นและติดให้ความรู้แก่นักเรียนบริเวณหน้าห้องเรียนรายวิชาภาษาไทย สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ระดับชั้น ดังนี้
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หากนักเรียนสนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ 👉 https://forms.gle/HxRcq7sX9d5DK6Nt6 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยนะคะ
***สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 หรือจะมาลงทะเบียนหน้างานก็ได้นะคะ

Posted by: | Posted on: January 23, 2023

ร่วมแสดงความยินดีกับโควตา ม.ราชภัฏเชียงใหม่

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Posted by: | Posted on: January 23, 2023

แสดงความยินดีกับโควตา ม.แม่โจ้

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566TCAS รอบที่ 1.2 (การจัดสรรโควตาสำหรับครูแนะแนว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้