Monday, January 23rd, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: January 23, 2023

ร่วมแสดงความยินดีกับโควตา ม.ราชภัฏเชียงใหม่

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Posted by: | Posted on: January 23, 2023

แสดงความยินดีกับโควตา ม.แม่โจ้

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566TCAS รอบที่ 1.2 (การจัดสรรโควตาสำหรับครูแนะแนว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้