Friday, January 20th, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: January 20, 2023

นำขบวนนักกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์

วันที่ 20 มกราคม 2566 นักเรียนวงดุริยางค์ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติเดินนำขบวนทีมนักกีฬา ในการแข่งขัน “กีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 13” ซึ่งปีนี้สหกรณ์การเกษตรอำเภอสบปราบได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ และผู้เข้าร่วมงานจำนวน 720 คน ณ สนามกีฬาชั่วคราว สหกรณ์การเกษตรสบปราบ ภายใต้การดูแลของคุณครูดารุณี คำนวล