Saturday, January 28th, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: January 28, 2023

ร่วมแสดงความยินดีกับวอลเล่ย์บอลชายหาด

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติไปให้กำลังใจนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด ซึ่งการแข่งขันวันนี้เป็นการแข่งในรอบตัดสิน โดยอยู่ในความดูแลของคุณครูชัยยันต์ ปินนวล และคุณครูธนวัฒน์ วงค์คำชุ่ม ครูสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และผลการแข่งขัน นักกีฬาุร่นอายุ 15 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และนักกีฬารุ่นอายุ 18 ปีหญิง ทีม A และทีม B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม โดยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Posted by: | Posted on: January 28, 2023

แฟนพันธ์ุแท้ ประวัติศาสตร์ไทย

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์ไทย” ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมขะจาว โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน เกิดความรักชาติ ภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์สำหรับการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทยมาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตต่อไป