September, 2021

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: September 24, 2021

ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: September 21, 2021

อบรมการจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการประจำปี 2564

วันที่ 17-18 กันยายน 2564 นายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปี 2564 โดยมีนายธีระศักดิ์ สืบสุติน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 ลำปาง และคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: September 16, 2021

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

Posted by: | Posted on: September 16, 2021

ทักษะชีวิต เน้นจิตอาสา

Posted by: | Posted on: September 16, 2021

ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: September 15, 2021

สร้างทักษะเพื่ออนาคตแบบ New normal

Posted by: | Posted on: September 11, 2021

ส่งเสริมภาวะผู้นำ

Posted by: | Posted on: September 11, 2021

แก้ไขปัญหายาเสพติด

Posted by: | Posted on: September 11, 2021

เพื่อนหญิงวัยรุ่น

Posted by: | Posted on: September 7, 2021

อย น้อยที่โดดเด่น