Tuesday, September 21st, 2021

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: September 21, 2021

อบรมการจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการประจำปี 2564

วันที่ 17-18 กันยายน 2564 นายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยกร ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปี 2564 โดยมีนายธีระศักดิ์ สืบสุติน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 ลำปาง และคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม