Uncategorized

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: November 22, 2023

วันวชิราวุธ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ หรือวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมธรรมวัฒน์

Posted by: | Posted on: November 20, 2023

ต้อนรับครูคนใหม่

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตัวแทนคุณครู ให้การต้อนรับคุณครูคนใหม่ “คุณครูศุภพันธ์ สุพรม” ครูคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนวังหินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คุณครูโรงเรียนวังหินวิทยา มาส่งให้กำลังใจอย่างอบอุ่น

Posted by: | Posted on: November 18, 2023

รด.จิตอาสา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้มอบหมายให้นายสราวุฒิ คำวัน, นายทัศนัย ต๊ะเขื่อนแก้ว และนายประยุทธ์ สีเที่ยง นำนักเรียนและนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อบริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธี และอำนวยความสะดวกในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและการจราจร ในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านแก่น อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานทอดกฐิน

Posted by: | Posted on: November 16, 2023

เพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขัน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สาระเทคโนโลยี โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้พานักเรียนไปเรียนรู้เทคนิค วิธีการ ประสบการณ์ในการแข่งขันด้านหุ่นยนต์จากคุณครูและนักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันหุ่นยนต์ ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน นี้ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

Posted by: | Posted on: November 15, 2023

หาประสบการณ์

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สาระเทคโนโลยี โรงเรียนนสบปราบพิทยาคม ได้พานักเรียนเรียนรู้เทคนิค วิธีการด้านหุ่นยนต์เพิ่มเติมจากอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Posted by: | Posted on: November 6, 2023

คว้ารางวัล “รองชนะเลิศอันดับ1”

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสากล ในงาน Lampang motor show 2023 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจำนวน 15 ทีมด้วยกัน โดยมีสมาชิกวงคือ 1.นายอิศรา ยะฟู นักร้องนำ 2.นายบูรพา มหัทธีรนางกูล คียบอร์ด 3.นายชินวัตร เน่งน้อย กลองชุด 4.นายธีรภัทร ยะชะระ กีต้าร์ 5.นางสาวสโรชา มะโนเรือน เบส 6.นายฉัตรชัย อ่อนหวาน ทรัมเป็ต 7.นางสาวอรชภรณ์ ใจนันต๊ะ เทเนอร์แซกโซโฟน 8.นางสาวชนิดาภา มาใจ อัลโตแซกโซโฟน 9.นางสาวสุชาดา พันธ์นิมานัน ทรอมโบน ฝึกสอนโดยครูดารุณี คำนวล

Posted by: | Posted on: November 5, 2023

รด.จิตอาสา ณ วัดนาปราบ

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 38 นาย ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ และอำนวยความสะดวกในพิธีอัญเชิญถวายน้ำสรงผ้าไตร และเครื่องสักการะพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ และพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 7 รอบ 84 ปี พระครูโสภณจริยานุวัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสบปราบ เจ้าอาวาสวัดนาปราบ ณ วัดนาปราบ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

Posted by: | Posted on: November 4, 2023

อบรมเชิงปฏิบัติการ “หุ่นยนต์พื้นฐาน”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม มาให้กำลังใจแด่คณะครูคอมพิวเตอร์ และนักเรียนจำนวน 20 คน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอน (Coding) หุ่นยนต์อัตโนมัติพื้นฐาน” ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

Posted by: | Posted on: October 27, 2023

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/66

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม รตต.ทัศน์ เมืองมา ตัวแทนจากสถานีตำรวจสบปราบ นายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และคณะครูร่วมต้อนรับผู้ปกครอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนและรับทราบข้อมูลจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้

Posted by: | Posted on: October 24, 2023

มอบถ้วยรางวัล

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลแด่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคเหนือ และ 4 ภูมิภาค จากจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 23 โรงเรียน ณ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา อำเเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนรายนามดังนี้ นางสาวเนตรนัดดา ฟูธรรม นางสาวชนินาถ ทินวัง และนางสาวนาขวัญ สุนประโคน ซึ่งทั้ง 3 คน กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยมีคุณครูสุวิมล พวงสุยะ และคุณครูศุภพันธ์ สุพรม เป็นผู้ควบคุมทีม