October, 2022

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: October 31, 2022

ค่ายหุ่นยนต์

Posted by: | Posted on: October 27, 2022

มอบเกียรติบัตร

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

Posted by: | Posted on: October 23, 2022

ร่วมแสดงความยินดีกับครูนงนุช ชัยนันตา

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนงนุช ชัยนันตา ครูผู้สอนกลุ่มสารุะคณิตศาสตร์ ในการรับรางวัลอันภาคภูมิใจ อันเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อนร่วมงานในการพัฒนาตนเองต่อไป

Posted by: | Posted on: October 23, 2022

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูุ่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดจนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ

Posted by: | Posted on: October 21, 2022

ร่วมแสดงความยินดี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษารอบพิเศษโครงการ CMRU Education Expo 2023 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Posted by: | Posted on: October 18, 2022

ฝึกภาคสนาม

🔖วันที่ 17 – 28 ตุลาคม 2565 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 กำหนดให้มีการดำเนินการฝึก – ศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 3 (ชาย, หญิง) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 74 นาย ณ ศูนย์ฝึกย่อยอำเภอเถิน โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีครูทัศนัย ต๊ะเขื่อนแก้ว ครูธนวัตร วงศ์คำชุ่ม และครูพัชราพร จามรี ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ควบคุม

Posted by: | Posted on: October 12, 2022

ร่วมแสดงความยินดี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Posted by: | Posted on: October 6, 2022

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูพรวดี ศรีวิชัยแก้ว (เอกภาษาอังกฤษ) ครูโรงเรียนสบจางวิทยา ซึ่งย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ในนามคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ยินดีต้อนรับสู่รั้วแดง เทา ด้วยความยินดียิ่ง

Posted by: | Posted on: October 4, 2022

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2565 กลุ่มสาระการงานอาชีพ โปรแกรมช่างยนต์ ได้ดำเนินโครงการบริการชุมชนตามนโยบายการศึกษาเพื่อการมีอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อพัฒนาฝีมือ ทักษะและสร้างประสบการณ์ของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการนำไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อีกทั้งได้ให้บริการแก่ประชาชนในเขตอำเภอสบปราบ โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ฟรี ซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถไถ เครื่องปั้มน้ำและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในราคาต้นทุน ณ วัดบ้านแก่น และบ้านทุ่ง

Posted by: | Posted on: October 1, 2022

ด้วยรักและผูกพัน

วันที่ 30 กันยายน 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรม “ด้วยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ คุณครูเมธาวี ขาวสมบูรณ์ คุณครูชลลดา สุภากาวี และคุณครูสมกร เขื่อนแก้ว โดยกิจกรรมในช่วงแรกจะเป็นพิธีสืบชะตา ตามประเพณีล้านนา หลังจากนั้นนายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นประธานในพิธีกล่าวอำนวยอวยพรและมอบของที่ระลึก รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมธรรมวัฒน์