December, 2021

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: December 31, 2021

ส่งท้ายปีเก่า 64 ต้อนรับปีใหม่ 65

Posted by: | Posted on: December 31, 2021

ตารางสอบกลางภาค 2/64

Posted by: | Posted on: December 30, 2021

กีฬาภายใน 64

Posted by: | Posted on: December 28, 2021

ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: December 27, 2021

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรอง

ท่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นประจำปี 2563 จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จากว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สาม้ัญประจำปี 2563 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Posted by: | Posted on: December 25, 2021

คริสมาสต์ 2564

Posted by: | Posted on: December 23, 2021

รับโล่ “วัฒนคุณาธร” ระดับประเทศ

Posted by: | Posted on: December 23, 2021

เลื่อนวิทยฐานะ “ชำนาญการ”

Posted by: | Posted on: December 22, 2021

รับมอบอุปกรณ์กีฬาจำนวน 200,000 บาท

Posted by: | Posted on: December 22, 2021

ร่วมแสดงความยินดี