March, 2024

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: March 26, 2024

ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: March 26, 2024

สอบวัดระดับความรู้

วันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูผู้คุมสอบ และนักเรียนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ในการสอบวัดระดับความรู้ ณ อาคารอเนกคุณากร โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: March 21, 2024

ร่วมจัดนิทรรศการ

วันที่ 20 มีนาคม 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดนิทรรศการ “ยกระดับเครือข่ายความร่วมมือ เชื่อมต่อทุกโอกาส สร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประขุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยมีท่านดร.นภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน กล่าวต้อนรับดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการ กพฐ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการกพฐ. มอบนโยบายการขับเคลื่อนจุดเน้น นโยบายความรู้ นายชัชวาทย์ ฉายะบุตร ผุ้ว่าราชการจัดหวัดลำปาง เป็นประธานในพะฺีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “ยกระดับเครือข่ายความร่วมมือ เชื่อมต่อทุกโอกาส สร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน” และร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ” โดยพล.ต,ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดลำปาง และบรรยายเรื่อง มาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจัดหวัดลำปาง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Posted by: | Posted on: March 14, 2024

ร่วมแสดงความยินดี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 รับตรงทั่วประเทศ(รูปแบบการใช้คะแนน TGAT/TPAT) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Posted by: | Posted on: March 11, 2024

ออกหน่วยบริการการรับสมัครนักเรียนเคลื่อนที่

11 มีนาคม 2567 ฝ่ายวิชาการ งานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ออกหน่วยบริการรับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความให้กับผู้ปกครอง ครูและนักเรียน (ภาพ: โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง)

Posted by: | Posted on: March 8, 2024

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 มีนาคม 2567 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแด่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น “วรลักษณ์เมธา” โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมธรรมวัฒน์

Posted by: | Posted on: March 1, 2024

เต็มใจ ปันสุข

“เต็มใจ ปันสุข” คณะนักเรียนกลุ่มกล้าใหม่ขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมกับพระครูโกศลสุนทรวัฒน์ พระสงฆ์ที่ปรึกษา ประธานกองทุนโลงศพวัดนาไม้แดง สมาคมกู้ภัยลำปางจุดสบปราบ ศูนย์ชีวาภิบาลชุมชน อำเภอสบปราบ สถานีสุขภาพ Healthy Station โดยมี นายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ นางฉันทนา อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอสบปราบ นางสาววิภานันท์ สุขะ เกษตรอำเภอสบปราบ คุณหมอสุภางค์ สร้อยสำโรงคุณหมอสมหญิง แหลงแก้ว โรงพยาบาลสบปราบ คุณหมอกัลยา ถาวงค์ ผอ.รพ.สต.บ้านนายาง คุณหมอมงคล แก่นใจ ผอ.รพ.สต.บ้านจัวเหนือ นายศักดินนท์ วันต๊ะ ประธานออมบุญวันละบาท ต.นายาง ส่งมอบวีลแชร์ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาส บ้านนายาง หมู่ 5 ตำบลนายาง , ส่งมอบวีลแชร์ ให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาส บ้านเด่นนภา หมู่ 13 ต.สมัย , ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ด้อยโอกาส บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลสบปราบ , ส่งมอบเงินช่วยเหลือให้กับเด็กหญิงกาญมณี คงหนา บ้านป่าไผ่พัฒนา เลขที่ 76 หมู่ที่ 8 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ ซึ่งตอนนี้อยู่กับตาและยาย (คุณยายหลังจากงานศพลูกสาวที่เสียชีวิต ได้รับการผ่าตัดตา ตอนนี้ ตาทั้งสองข้าง มองเห็นแค่ลางๆ) และส่งมอบผ้าอ้อม”แพมเพิส” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ สู่ผู้ป่วย เขตตำบลสมัย จำนวน 17 ราย ขับเคลื่อนด้วยแนวพระราชดำริ บวร บ้าน – วัด – โรงเรียน – ราชการ – โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา