May, 2022

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: May 23, 2022

ยินดีกับ “ลูกช้าง มช.” เชือกล่าสุด

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา TCAS รอบ 3 Admission ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Posted by: | Posted on: May 20, 2022

ประชุมผู้ปกครอง 1/65

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายมงคล แก่นใจ ประธานสมาคมผู้ปกครอง ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ให้เกียรติพบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบายของโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ หลังจากนั้นผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียนให้ประพฤติตนในระเบียบของโรงเรียนต่อไป

Posted by: | Posted on: May 17, 2022

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีกศ.65

Posted by: | Posted on: May 13, 2022

ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า

Posted by: | Posted on: May 13, 2022

ประชุมเชิงปฏิบัติการ และประชุมเตรียมความพร้อม

Posted by: | Posted on: May 11, 2022

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

Posted by: | Posted on: May 10, 2022

ยินดีต้อนรับกลับสู่รั้วแดงเทาค่ะ

Posted by: | Posted on: May 10, 2022

ด่วน …เลือกกิจกรรมชุมนุม

Posted by: | Posted on: May 9, 2022

ประกาศผู้มีสิทธิ์

Posted by: | Posted on: May 7, 2022

ร.ร.พะเยาพิทยาคม ศึกษาดูงาน