February, 2022

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: February 28, 2022

5ส ระดับ “ดีมาก”

Posted by: | Posted on: February 25, 2022

เวทีศักยภาพทักษะทางวิชาการ

Posted by: | Posted on: February 24, 2022

ยกย่อง คนดี คนเก่ง

Posted by: | Posted on: February 24, 2022

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ศานติกร วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในการบริการชุมชุมในช่วงระหว่าง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

Posted by: | Posted on: February 23, 2022

อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจ ATK ด้วยตนเอง

Posted by: | Posted on: February 23, 2022

รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 (ออนไลน์)

“ระบบรับสมัครนักเรียนและกรอกใบสมัครออนไลน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม” ประจำปีการศึกษา 2565
– กรอกข้อมูลลงใบสมัครออนไลน์ได้ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565
– เมื่อเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบแล้ว จะได้รับเอกสารใบสมัครและเอกสารรายงานตัว/มอบตัว ยืนยันสิทธิ์ตอบกลับทาง E-mail ที่กรอกไว้ภายใน 1-3 ชั่วโมง
– จัดเตรียมสำเนาเอกสารแนบตามรายละเอียดที่ได้รับ (ในหน้าที่ 2) เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการที่ออกรับเอกสารประกอบการรับสมัคร ตามวันและเวลาที่ประกาศ

เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม >>> https://sites.google.com/sppit.ac.th/academic/admissionsp65

ติดตาม สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม เข้ากลุ่มไลน์โอเพนแชท “งานรับนักเรียนใหม่ ปี 65 – สบปราบพิทยาคม” >>> https://line.me/…/Jl2OAxUebSGE1zShBGnnnF3OSd8nV4iDaaaBN…

Posted by: | Posted on: February 21, 2022

แนะแนวสัญจร ครั้งที่ 3

Posted by: | Posted on: February 19, 2022

ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Posted by: | Posted on: February 18, 2022

แนะแนวศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4

Posted by: | Posted on: February 18, 2022

ประกาศสำคัญ โปรดอ่าน