Tuesday, February 15th, 2022

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: February 15, 2022

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
เปิดระบบรับสมัครและกรอกใบสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565
ยื่นเอกสารและยืนยันการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 – 14 มีนาคม 2565
โดยให้ผู้สมัคร เข้าไปกรอกข้อมูลใน “ระบบรับสมัครนักเรียนและกรอกใบสมัครออนไลน์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม” และยื่นยื่นเอกสารประกอบการรับสมัครเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการรับสมัครที่ โรงเรียนในสังกัดเดิม ในเขตพื้นที่บริการอำเภอสบปราบ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หน้า
เว็บไซต์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม www.thai.sppit.ac.th
หรือ เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ https://sites.google.com/sppit.ac.th/academic
และ หน้าเพจกลุ่มบริหารวิชาการ https://www.facebook.com/academic.sppit
และเพื่อทราบข้อมูลข่าวสารการรับสมัครที่รวดเร็ว และสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รับสมัครโดยตรง เรียนเชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์โอเพนแชท โดยการแสกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์
https://line.me/…/Jl2OAxUebSGE1zShBGnnnF3OSd8nV4iDaaaBN…
Posted by: | Posted on: February 15, 2022

ชนะ 3.0