ระเบียบโรงเรียน

Posted by: | Posted on: November 16, 2019


ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

Posted by: | Posted on: October 20, 2019

ตารางเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น คลิกที่นี่

ตารางสอนของครูทุกกลุ่มสาระ คลิกที่นี่


ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน


English Camp

Posted by: | Posted on: December 12, 2019

วันพ่อแห่งชาติ

Posted by: | Posted on: December 12, 2019

คว้ารางวัลชนะเลิศ

Posted by: | Posted on: December 2, 2019

TCAS STATION ปี 2

Posted by: | Posted on: November 29, 2019

ศึกษาดูงาน

Posted by: | Posted on: November 28, 2019

ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: November 27, 2019

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

Posted by: | Posted on: November 27, 2019

สมศ.ประเมินโรงเรียน

Posted by: | Posted on: November 24, 2019