ร่วมต่อต้านการทุจริต

Posted by: | Posted on: September 9, 2022

ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ พยาบาล คนใหม่

Posted by: | Posted on: February 1, 2023

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง


ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: February 1, 2023

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคพายัพ เชียงใหม่


ชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายหาด

Posted by: | Posted on: January 30, 2023

วันที่ 29 มกราคม 2566 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ นายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และนางสุภาพร เจริญผล หัวหน้างานบริหารวิชาการ ให้เกียรติไปให้กำลังใจนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด ซึ่งการแข่งขันวันนี้เป็นการแข่งในรอบตัดสิน โดยอยู่ในความดูแลของคุณครูชัยยันต์ ปินนวล และคุณครูธนวัฒน์ วงค์คำชุ่ม ครูสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ผลการแข่งขัน นักกีฬารุ่นอายุ 15 ปีหญิง ได้รางวัลชนะเลิศ โดยจัดขึ้นในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดลำปาง ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง


ร่วมแสดงความยินดีกับวอลเล่ย์บอลชายหาด

Posted by: | Posted on: January 28, 2023

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติไปให้กำลังใจนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด ซึ่งการแข่งขันวันนี้เป็นการแข่งในรอบตัดสิน โดยอยู่ในความดูแลของคุณครูชัยยันต์ ปินนวล และคุณครูธนวัฒน์ วงค์คำชุ่ม ครูสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และผลการแข่งขัน นักกีฬาุร่นอายุ 15 ปีชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และนักกีฬารุ่นอายุ 18 ปีหญิง ทีม A และทีม B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม โดยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง


แฟนพันธ์ุแท้ ประวัติศาสตร์ไทย

Posted by: | Posted on: January 28, 2023

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์ไทย” ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมขะจาว โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน เกิดความรักชาติ ภาคภูมิใจและหวงแหนในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์สำหรับการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทยมาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตต่อไป


ร่วมงาน ITECH OPEN HOUSE

Posted by: | Posted on: January 27, 2023

วันที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมด้วยคุณครูธัญสุตา ณ ลำปาง และคุณครูธรรมนูญ ยะคำปลูก ครูผู้ควบคุม ได้นำนักเรียนจำนวน 42 คน เข้าร่วมงาน ITECH OPEN HOUSE “เปิดบ้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่นักเรียนในการพิจารณาเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุก และได้รับความรู้อย่างหลากหลายอาทิเช่น กิจกรรมแข่งขันอีสปอร์ต กิจกรรมอบรมทางวิชาการ กิจกรรมจากภาคเอกชน เป็นต้น ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

Posted by: | Posted on: January 27, 2023

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รับสมัครนักเรียนใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

📅 เปิดระบบรับสมัครและกรอกใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

รายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊ก >> https://sites.google.com/sppit.ac.th/academic/admissionsp66

📌ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หน้า

เว็บไซต์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม www.thai.sppit.ac.th

หรือ เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ https://sites.google.com/sppit.ac.th/academic


แสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: January 27, 2023

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบโควตา ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง


เชิญชวนร่วมกิจกรรมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

Posted by: | Posted on: January 26, 2023

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแฟนพันธ์แท้ประวัติศาสตร์ไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษา เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์ไทย ในวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 12.50 น. เป็นต้นไป ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร พร้อมของรางวัลมากมาย สมัครได้ทางคิาอาร์โค้ด ทีมละสองคนครับ


เชิญชวนร่วมกิจกรรมกับกลุ่มสาระภาษาไทย

Posted by: | Posted on: January 26, 2023

ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนด้วยนะคะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม “อ่านป้ายได้สาระ” ซึ่งมีการจัดการแข่งขัน ในวันศุกร์ ที่3 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายละเอียดกิจกรรมเป็นการแข่งขันการตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้รายวิชาภาษาไทย จำนวน 40ข้อ ทั้งนี้ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบมาจากป้ายนิเทศความรู้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดขึ้นและติดให้ความรู้แก่นักเรียนบริเวณหน้าห้องเรียนรายวิชาภาษาไทย สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ระดับชั้น ดังนี้
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หากนักเรียนสนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ 👉 https://forms.gle/HxRcq7sX9d5DK6Nt6 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยนะคะ
***สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 หรือจะมาลงทะเบียนหน้างานก็ได้นะคะ