ระเบียบโรงเรียน

Posted by: | Posted on: November 16, 2019


ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

Posted by: | Posted on: October 20, 2019

ตารางเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น คลิกที่นี่

ตารางสอนของครูทุกกลุ่มสาระ คลิกที่นี่


ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน


พัฒนาปรับภูมิทัศน์

Posted by: | Posted on: February 25, 2020

“รด.จิตอาสากับงานปอยหลวง”

Posted by: | Posted on: February 25, 2020

ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: February 24, 2020

แนะแนวศึกษาต่อ

Posted by: | Posted on: February 24, 2020

เข้าค่าย “สร้างสรรค์สังคม”

Posted by: | Posted on: February 11, 2020

เข้าค่าย “บำเพ็ญ”

Posted by: | Posted on: February 11, 2020

คว้าที่ 1 “ACL Music Award”

Posted by: | Posted on: January 27, 2020

ยินดีกับครูดีเด่น ปีการศึกษา 62

Posted by: | Posted on: January 13, 2020