5 ธันวา “วันพ่อแห่งชาติ”

Posted by: | Posted on: December 1, 2022


ร่วมต่อต้านการทุจริต

Posted by: | Posted on: September 9, 2022

ร่วมแสดงความยินดีกับช้างเผือกเชือกแรกค่ะ

Posted by: | Posted on: December 8, 2022

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โควตา ม.ธรรมศาสตร์

Posted by: | Posted on: December 6, 2022

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1.1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง


กีฬาสี ประจำปี 65

Posted by: | Posted on: December 6, 2022

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานแข่งขันกีฬาภายใน(กีฬาสี) ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยการแข่งขันกีฬาในปีนี้ได้ดำเนินการแข่งขันรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 โดยมีหลากหลายชนิดกีฬาเช่น เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง อีสปอร์ต ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ยบอล กรีฑา เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

Posted by: | Posted on: December 5, 2022

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตัวแทนผู้บริหาร และนางสาวอังสุนีย์ สุวรรณชัย ตัวแทนคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ บริเวณพิธีหอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ จ.ลำปาง


ROV E-Sport

Posted by: | Posted on: December 4, 2022

“ROV E-Sports” วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ให้เกียรติมาเป็นประธาน มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาประเภททE-Sports ของชมรม E-Sports SPK School ซึ่งมีเเกนนำเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ได้จัดการแข่งกีฬาประเภท E-Sports ขึ้นในการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ขะจาวเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2565 ในรายการ”ROV E-Sports โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคี รู้จักการทำงานในระบบทีม เล่นเกมอย่างมีประสิทธิภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยจัดกิจกรรม ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม✨❤️


มอบเกียรติบัตร “รองชนะเลิศอันดับ 1”

Posted by: | Posted on: December 1, 2022

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)


ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: November 26, 2022

กิจกรรมทัศนศึกษา

Posted by: | Posted on: November 25, 2022

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในปีนี้นักเรียนได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมทักษะชีวิตอย่างหลากหลายจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกจากจะให้นักเรียนได้เข้าชมแล้ว ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ด้วย เพื่อสร้างให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน อาทิเช่น เยี่ยมชมมิวเซียมลำปาง วัดเจดีย์ซาว กิจกรรมชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในบริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) เป็นต้น


วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2565

Posted by: | Posted on: November 23, 2022

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ หรือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านวรรณคดี โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 487 นาย และผู้บังคับบัญชาลูกเสือจำนวน 35 นาย เข้าร่วมพิธี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามโรงเรียนสบปราบพิทยาคม