ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์

Posted by: | Posted on: August 3, 2018


ประกวดวงดนตรี

Posted by: | Posted on: August 13, 2018

เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ บริษัทเอิร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำกัด จัดกิจกรรม “สร้างสัมพันธ์ สานสายใยจากใจ …อาท” ปีที่ 12 โดยจัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรีเยาวชนอายุไม่เกิน 22 ปี ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีให้กับเยาวชนในจังหวัดลำพูนและใกล้เคียง ได้ใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์ โดยจัดให้มีการประกวดแข่งขันขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ ลาน “The Street “ลานกิจกรรมศูนย์การค้าแจ่มฟ้า ชอปปิ้งมอลล์ จ,ลำพูน ในงานนี้โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยครูดรุณี คำนวล ครูผู้สอนวิชาดนตรี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว ผลการแข่งขันปรากฏว่าได้ลำดับ ที่ 4 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 27 ทีม
ในนามคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีในความสำเร็จอีกระดับหนึ่งในครั้งนี้ค่ะ


เฉลิมพระชนมพรรษา เข้าพรรษา

Posted by: | Posted on: July 27, 2018


วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 นายสายัณห์  พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และในวันเดียวกันนี้โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดพิธีทำบุญข้าวล้นบาตร ถวายเทียนให้กับ 26 วัดในอำเภอสบปราบ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2561


แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Posted by: | Posted on: July 12, 2018

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับเกียรติจากโรงเรียนแกนนำคุณธรรมระดับประเทศ จำนวน 4 โรงเรียนมาสรุปผลการดำเนินงานการจัดโครงงานโรงเรียนคุณธรรมในรอบปีที่ผ่านมา “เพื่อนเยี่ยมเพื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้”


ศึกษาดูงาน จันทบุรี

Posted by: | Posted on: July 3, 2018


ในวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา บุคลากรโรงเรียนสบปราบพิทยาคมนำโดยท่านผู้อำนวยการสายัณห์  พรมใส ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้คณะได้รับฟังบรรยายแนะนำโรงเรียน หลังจากนั้นได้แยกย้ายไปดูงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ด้านกิจการนักเรียน สภานักเรียน ปัญหาขยะในโรงเรียน รวมทั้งได้เห็นหลักการและแนวทางการทำงานอย่างเข้มแข็งของครูและสภานักเรียนในทุกๆ ด้าน ดังนั้นจากการศึกษาดูงานใรครั้งนี้หวังว่าคุณครูได้นำความรู้ วิธีการหรือแนวทางที่ได้รับมาปรับใช้ในโรงเรียนของเราให้มีประสิทธิภาพต่อไป


สพม.เขต 8 ศึกษาดูงาน

Posted by: | Posted on: February 26, 2018

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 8 จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นำโดยดร.วัฒนะ ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล มาศึกษาดูแลแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม