อบรมนักเรียน

Posted by: | Posted on: June 30, 2022

ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด

Posted by: | Posted on: June 30, 2022

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน

Posted by: | Posted on: June 23, 2022

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

Posted by: | Posted on: June 21, 2022

กระตุ้น เข็ม 3 (pfizer)

Posted by: | Posted on: June 17, 2022

“คนดี คนเก่ง” ประจำเดือนพฤษภาคม

Posted by: | Posted on: June 15, 2022

9 มิถุนา “น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู”

Posted by: | Posted on: June 14, 2022

อบรมเชิงปฏิบัติการ YC เพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor)

Posted by: | Posted on: June 7, 2022

3 มิ.ย. วันคล้ายวันพระราชสมภพ

Posted by: | Posted on: June 6, 2022

ยินดีกับ “ลูกช้าง มช.” เชือกล่าสุด

Posted by: | Posted on: May 23, 2022
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา TCAS รอบ 3 Admission ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่