ประกาศสำคัญ

Posted by: | Posted on: March 18, 2020

รับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4

Posted by: | Posted on: March 5, 2020

ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน


จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา

Posted by: | Posted on: March 18, 2020

พัฒนาปรับภูมิทัศน์

Posted by: | Posted on: February 25, 2020

“รด.จิตอาสากับงานปอยหลวง”

Posted by: | Posted on: February 25, 2020

ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: February 24, 2020

แนะแนวศึกษาต่อ

Posted by: | Posted on: February 24, 2020

ยินดีกับครูดีเด่น ปีการศึกษา 62

Posted by: | Posted on: January 13, 2020