ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน


แข่งขันกอลฟกีฬาสี

Posted by: | Posted on: October 18, 2017

กอล์ฟ กีฬาสี โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ปี พ.ศ. 2560
ศึกดวลวงสวิงกอล์ฟกีฬาสี โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดแข่งขันในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 โดยสนามเป็นสนามพาร์ 62 จัดการแข่งขันเป็นประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิง มีนักกีฬา 4 สี 16 คนเข้าร่วมแข่งขัน
หลังจบการดวลวงสวิงครบ 18 หลุม ผลปรากฏว่านายชนแดน คำวัน ตัวแทนสีแดงคว้าแชมป์บุคคลชายมาครองด้วยสกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ 59 ส่วนประเภทบุคคลหญิงผู้ที่ทำผลงานดีที่สุดได้แก่นางสาวสุมิตรา สุวรรณวงค์ ตัวแทนสีฟ้าทำผลงาน 7 โอเวอร์ พาร์ 19
กีฬากอล์ฟเป็นวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดยครูอนุชิต แสงศิริรัตน์ อดีตนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยหลายสมัย


ส่งมอบโครงการ โดย “พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง”

Posted by: | Posted on: October 11, 2017

กลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีส่งมอบ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนด้อยโอกาส” โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีร่วมกับหม่อมราชวงค์ศุภดิส ดิศกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุป จำกัด นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (สักขีพยาน) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยมีนายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวและร่วมในการต้อนรับ


ประเมินความโปร่งใส

Posted by: | Posted on: September 23, 2017


เมื่อวานนี้ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Tranparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560โดยมี ส.ต.ท.ชวพล แก้วศิริพันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษและนายสนั่น สายนุวงค์ นิติกรปฏิบัติการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เกียรติมาประเมินโรงเรียน โดยมีนายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมรกต


ร่วมบริจาคโลหิต

Posted by: | Posted on: September 23, 2017


เมื่อวานนี้ ผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส ได้มอบหมายให้ครูสมเกียรติ ขาวสมบรูณ์ เป็นตัวแทนคณะครูนำนักเรียนที่มีความพร้อมในการบริจาคโลหิตจำนวน 40 คน ไปร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ ในโอกาสนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบัณดาลให้ครู และนักเรียนทุกคนผู้มีจิตใจเป็นกุศล มีสุขภาพร่างกายแข็งแร็ง สมบูรณ์ต่อไป