โรงเรียนประชารัฐ

Posted by: | Posted on: July 21, 2016

ท่านวิทยากรโรงเรียนประชารัฐ สามารถ Download ข้อมูลการนำเสนอ ได้ที่นี่ (Click)


รวมกิจกรรมโครงงานคุณธรรมในอดีต

Posted by: | Posted on: December 15, 2015

1450162609680


ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน


ฺBack to School

Posted by: | Posted on: April 24, 2017

backtoschool


แจ้งเลขประจำตัวนักเรียน

Posted by: | Posted on: April 24, 2017

แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ขณะนี้งานทะเบียนได้จัดนักเรียนแยกตามห้องและได้กำหนดเลขประจำตัวให้เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสามารถติดตามคลิกได้ที่เพจโรงเรียนค่ะ


วันเกียรติยศ

Posted by: | Posted on: March 11, 2017

เมื่่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการสายัณห์  พรมใส ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสุรพันธ์  อินเพลา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และนายทั่น  ตากัน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนและที่ปรึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรดังกล่าว และในปีการศึกษานี้นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ได้มอบเก้าอี้พลาสติกสีแดงให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ในนามคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอขอบใจนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยพรให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการศีกษาต่อและประสบความสำเร็จให้ชีวิตต่อไป


นิทรรศการแสดงผลงาน

Posted by: | Posted on: March 4, 2017

นายสายัณห์  พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการแสดงผลงานการเรียนการสอนทางด้านดนตรี และศิลปะ ในปีการศึกษาปัจจุบันของ กลุ่มสาระศิลปะดนตรี โดยมีครูละเอียด ทะนันชัย หัวหน้าสาระได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้น ณ ลานธรรมลานปัญญา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ใดยภายในงานนิทรรศการมีการประกวดการแข่งขันร้องเพลง “The mask Sobprab” โดยครูดรุณี คำนวณ ครูผู้ทุ่มเทและเสียสละให้กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง การประกวดการวาดภาพด้วยสีน้ำ สีโปสเตอร์ และสีไม้ พร้อมทั้งนิทรรศการภาพวาดศิลปะ ซึ่งเป็นผลงานนักเรียนโดยการสอนของครูศักรินทร์  สืบสอน ครูผู้มีผลงานเป็นเลิศระดับประเทศ ในนามผู้บริหารและครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอร่วมยินดีในความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ