ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ทุกภาคเรียน

Posted by: | Posted on: November 12, 2015

checkgrade

   1. คลิกลิงค์ข้างบน
2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ ให้เป็นรหัสประจำตัวเรา 5 หลัก เพิ่ม 0
หน้า 1 ตัว เช่น รหัสเรา 9578 เป็น 09578
3. รหัสผ่านให้พิมพ์บัตรประชาชน 13 หลัก แล้วคลิกตกลง
ขอให้ทดลองนะครับนักเรียน


“ไชยปราการ” ศึกษาดูงาน

Posted by: | Posted on: January 21, 2019

วันที่ 21 มกราคม 2562 นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาศึกษาดูงาน”การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม สบปราบสคูลโมเดลสู่โรงเรียนจริยธรรม” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนิทรรศการโครงงานห้องเรียน ที่ศูนย์โครงงานห้องเรียน อนึ่งโรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นโรงเรียนตัวอย่างโรงเรียนโครงงานคุณธรรมระดับประเทศที่พัฒนาจนประสบผลสำเร็จของภาคเหนือ


คว้ารางวัลชนะเลิศ

Posted by: | Posted on: January 18, 2019

คณะครู นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูดารุณี คำนวล และนักเรียนที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประกวดวงดนตรีเนื่องในงาน “เปิดโลกวิชาการ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่สัมมาชีพ” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา


ครูดีเด่น 2562

Posted by: | Posted on: January 18, 2019


คณะครู นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่นของกลุ่มสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์  จำนวน 5 ท่าน และครูดีเด่นของกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสบปราบ


กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี 2562

Posted by: | Posted on: January 2, 2019

ชมภาพกิจกรรม คลิกที่นี่


คว้า “ทอง” งานศิลปะหัตถกรรม 68

Posted by: | Posted on: December 25, 2018

“ทำความดี ด้วยหัวใจ”

Posted by: | Posted on: December 15, 2018

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ สวนสาธารณะริมทาง อำเภอสบปราบ ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชน โดยความควบคุมของ ผกก.นศท.กัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน ผกก.นศท.ภูมิสิทธิ์ กุสสลานุภาพ และ ผกก.นศท.ทัศนัย ต๊ะเขื่อนแก้ว