รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

Posted by: | Posted on: April 1, 2021
📢📢 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
📅 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
📝 โดยให้ผู้สมัคร เข้าไปกรอกข้อมูลใน https://sites.google.com/view/regis-sppit“ระบบรับสมัครนักเรียนและกรอกใบสมัครออนไลน์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม” โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใบสมัครออกจากระบบ จากนั้นรับใบสมัคร(ที่กรอกในระบบแล้ว) พร้อมยื่นเอกสารประกอบการรับสมัครเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการรับสมัครได้ที่ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
📌 ติดตามรายละเอียดหน้าเว็บไซต์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม www.thai.sppit.ac.th

วันเกียรติยศ

Posted by: | Posted on: April 6, 2021

Workshop ดนตรีสากล

Posted by: | Posted on: March 29, 2021
บรรยากาศ workshop

วันที่ 24 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระศิลปะ ได้นำนักเรียนชุมนุมวงโยธวาทิตโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้านดนตรีสากล (workshop) โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารทั้งสามโรงเรียน ทำให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงศักยภาพและมีพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านดนตรีสากล


แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Posted by: | Posted on: March 28, 2021

ประเมินโครงงานคุณธรรม

Posted by: | Posted on: March 26, 2021

ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: March 26, 2021
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมของแสดงความยินดีกับนายพิชชากร ลาดใจ ประธานสภานักเรียนและนายนันทวัฒน์ ยะชะระ รองประธานสภานักเรียน ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการยุวชนประชาธิปไตย ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จากการคัดเลือกนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในเรื่องของการทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม ใส่ใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ โดยมีครูสุภาพร เจริญผล ครูที่ปรึกษากิจกรรม ขอให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพเพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมต่อไป

ค่ายวิชาการ

Posted by: | Posted on: March 25, 2021

ศึกษานอกสถานที่

Posted by: | Posted on: March 25, 2021

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬา

Posted by: | Posted on: March 21, 2021

แนะแนวศึกษาต่อ

Posted by: | Posted on: March 21, 2021