ร่วมต่อต้านการทุจริต

Posted by: | Posted on: September 9, 2022

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 53 ปี

Posted by: | Posted on: June 22, 2024

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมตักข้าวล้นบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 53 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โดยในงานมีการบรรเลงดนตรีไทย แสดงตีกลองสะบัดชัย และรำไทย จากนักเรียนกิจกรรมชุมนุม หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับศิษย์ปัจจุบันโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ณ หอประชุมธรรมวัฒน์


Best practice ระดับประเทศ

Posted by: | Posted on: June 16, 2024

วันที่ 14 เดือนมิถุนายน 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับทีมงานแกนนำ อ.ย น้อย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม มีคุณครูธมลพรรณ์ ยอดคำและคุณครูสุภาพร เจริญผล เป็นที่ปรึกษา ได้ขับเคลื่อนกิจกรรม อ.ย น้อย จนได้รับรางวัล สุดยอดสถานศึกษา(โรงเรียน อ.ย น้อย)ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น(Best Practice) ระดับประเทศด้านสื่อสร้างสรรค์ ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ 2567 ขอขอบพระคุณผูู้บริหาร ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว และรองผู้อำนวยการ ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคน เครือข่ายโรงเรียนบ้านแม่กั๊วะ โรงเรียนบ้านเด่น ผู้นำชุมชนอำเภอสบปราบ สาธารณสุขอำเภอสบปราบ และจังหวัดลำปาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและที่ขาดไม่ได้ลูกๆ ทีมงานแกนนำ อ.ย น้อย ทุกคน ที่ทุ่มเททำงานจนประสบผลสำเร็จ


พิธีส่งมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

Posted by: | Posted on: June 14, 2024

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน จากรุ่นปีการศึกษา 2566 สู่คณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยในพิธีท่านดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียนชุดเดิม และได้มอบเข็มกลัดสภานักเรียนให้กับคณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมธรรมวัฒน์


บริจาคโลหิต

Posted by: | Posted on: June 14, 2024

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนำนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 17 คน ร่วมบริจาคโลหิต และบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลลำปาง ณ หอประชุมอำเภอสบปราบ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง


ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

Posted by: | Posted on: June 14, 2024

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักเรียน โดยมี ดร.ศานติกรศ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติในการเจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทแด่นักเรียน ณ หอประชุมขะจาว


ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: June 12, 2024

กิจกรรม Boot Camp โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567

Posted by: | Posted on: June 12, 2024

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ในนามโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอขอบคุณ นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน วิทยากรบรรยายพิเศษ ท่านเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ ประธานในพิธีเปิด นางลัดดา โพธิตุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดลำปาง และวิทยากรจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้ด้านการประกันภัยในโรงเรียน สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัย ส่งเสริมให้ครูและ นักเรียนมีประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนแกนนำยุวชนประกันภัยโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมขะจาว


ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน อย.น้อย

Posted by: | Posted on: June 8, 2024

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนแกนนำ อย.น้อย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับรางวัลผลงานสถานศึกษา (โรงเรียน อย.น้อย) ที่มีผลงานโดดเด่น (BEST PRACTICE) ด้านสื่อสร้างสรรค์ ระดับเขตตรวจสุขภาพที่ 1 เป็นตัวแทนจังหวัดลำปางเพื่อนำเสนอผลงาน เพื่อเข้าร่วมคัดเลือก BEST OF THE BEST ระดับประเทศ ครูที่ปรึกษากิจกรรม อย. นางธมลพรรณ์ ยอดคำ และนางสุภาพร เจริญผล พวกเรา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนและครูในการเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไปค่ะ


ร่วมให้กำลังใจเด็กๆ

Posted by: | Posted on: June 8, 2024

ร่วมกดไลค์ กดแชร์ ผลงาน อย.น้อย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นสื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมเป็นกำลังใจให้ลูกๆสบปราบด้วยนะคะ


เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Posted by: | Posted on: June 3, 2024

เฉลิมพนี