ประชุมผู้ปกครอง 1/65

Posted by: | Posted on: May 20, 2022

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายมงคล แก่นใจ ประธานสมาคมผู้ปกครอง ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ให้เกียรติพบปะพูดคุย ชี้แจงนโยบายของโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ หลังจากนั้นผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียนให้ประพฤติตนในระเบียบของโรงเรียนต่อไป


ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีกศ.65

Posted by: | Posted on: May 17, 2022

ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า

Posted by: | Posted on: May 13, 2022

ประชุมเชิงปฏิบัติการ และประชุมเตรียมความพร้อม

Posted by: | Posted on: May 13, 2022

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

Posted by: | Posted on: May 11, 2022

ยินดีต้อนรับกลับสู่รั้วแดงเทาค่ะ

Posted by: | Posted on: May 10, 2022

ด่วน …เลือกกิจกรรมชุมนุม

Posted by: | Posted on: May 10, 2022

ประกาศผู้มีสิทธิ์

Posted by: | Posted on: May 9, 2022

ร.ร.พะเยาพิทยาคม ศึกษาดูงาน

Posted by: | Posted on: May 7, 2022

แจ้งนักเรียนม.1-6 ทราบค่ะ

Posted by: | Posted on: May 3, 2022