March, 2023

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: March 25, 2023

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝ่าย

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2566 และหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ที่มาจากผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน บุคลากรฝ่ายบริหารโรงเรียนและผู้แทนครู ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: March 22, 2023

จิตอาสาพัฒนา(ห้วยแม่ปู)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมกับคณะครูและนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (จัดทำฝายชะลอน้ำ) ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสบปราบ ณ ลำห้วยแม่ปู บ้านแก่น อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ลำห้วยแม่ปู

Posted by: | Posted on: March 15, 2023

จิตอาสาพัฒนา

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมกับคณะครูและนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (จัดทำฝายชะลอน้ำ) ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสบปราบ ณ ลำห้วยแม่ทาน บ้านแม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ลำห้วยแม่ทาน

Posted by: | Posted on: March 13, 2023

วันเกียรติยศ ม.3 และ 6

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแด่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกล่าวโอวาทแสดงความยินดี หลังจากนั้นคุณครูสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ ตัวแทนครูกล่าวให้โอวาทและแสดงความรู้สึก หลังจากนั้นตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 กล่าวแสดงความรู้สึก และมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน ณ หอประชุมธรรมวัฒน์

Posted by: | Posted on: March 9, 2023

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ฉบับเพิ่มเติม)

Posted by: | Posted on: March 8, 2023

มอบเกียรติบัตรแด่ตัวแทนวัดและตัวแทนห้องเรียน

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแด่นักเรียนตัวแทนห้องเรียนทุกห้อง และแกนนำเยาวชนศรัทธาทุกวัด ที่ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอกิจกรรม “โครงงานคุณธรรมห้องเรียนและโครงงานห้องเรียนในชุมชน (กิจกรรมเข้าวัดวันพระ)” ประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Posted by: | Posted on: March 7, 2023

รับเกียรติบัตรการแข่งขันตัดต่อวิดีโอ

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแด่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตัดต่อวิดีโอเนื่องในวัน “เปิดบ้านวิชาการ” 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้เข้ารอบและรับรางวัลจำนวน 5 ทีม ซึ่งจัดโดยงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี