Wednesday, March 22nd, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: March 22, 2023

จิตอาสาพัฒนา(ห้วยแม่ปู)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมกับคณะครูและนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (จัดทำฝายชะลอน้ำ) ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสบปราบ ณ ลำห้วยแม่ปู บ้านแก่น อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ลำห้วยแม่ปู