Wednesday, March 15th, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: March 15, 2023

จิตอาสาพัฒนา

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมกับคณะครูและนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (จัดทำฝายชะลอน้ำ) ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสบปราบ ณ ลำห้วยแม่ทาน บ้านแม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ลำห้วยแม่ทาน