Wednesday, March 8th, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: March 8, 2023

มอบเกียรติบัตรแด่ตัวแทนวัดและตัวแทนห้องเรียน

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแด่นักเรียนตัวแทนห้องเรียนทุกห้อง และแกนนำเยาวชนศรัทธาทุกวัด ที่ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอกิจกรรม “โครงงานคุณธรรมห้องเรียนและโครงงานห้องเรียนในชุมชน (กิจกรรมเข้าวัดวันพระ)” ประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม