Tuesday, February 1st, 2022

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: February 1, 2022

ร่วมแสดงความยินดี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบที่ 1 Portfolio โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

Posted by: | Posted on: February 1, 2022

ร่วมแสดงความยินดี

Posted by: | Posted on: February 1, 2022

ร่วมแสดงความยินดี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบรับตรงครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยพายัพ