Wednesday, January 4th, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: January 4, 2023

ร่วมแสดงความยินดี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง