Tuesday, January 17th, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: January 17, 2023

โควตามหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา

Posted by: | Posted on: January 17, 2023

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันครู 16 มกราคม 66

ในนามคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์จากนายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ทุกท่านที่ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และระดับโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ณ อาคารดอกบัว โรงเรียนอนุบาลสมปราบ อำเภอสบปราบ