Thursday, January 19th, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: January 19, 2023

ร่วมแสดงความยินดีกับนร.ม.6 โควต้าเทคนิคลำปาง

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

Posted by: | Posted on: January 19, 2023

โควตามหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาคณะ)

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาคณะ)