Tuesday, December 6th, 2022

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: December 6, 2022

โควตา ม.ธรรมศาสตร์

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1.1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Posted by: | Posted on: December 6, 2022

กีฬาสี ประจำปี 65

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานแข่งขันกีฬาภายใน(กีฬาสี) ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยการแข่งขันกีฬาในปีนี้ได้ดำเนินการแข่งขันรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 โดยมีหลากหลายชนิดกีฬาเช่น เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง อีสปอร์ต ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ยบอล กรีฑา เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์