Thursday, December 1st, 2022

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: December 1, 2022

มอบเกียรติบัตร “รองชนะเลิศอันดับ 1”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

Posted by: | Posted on: December 1, 2022

5 ธันวา “วันพ่อแห่งชาติ”