Sunday, December 4th, 2022

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: December 4, 2022

ROV E-Sport

“ROV E-Sports” วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ให้เกียรติมาเป็นประธาน มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาประเภททE-Sports ของชมรม E-Sports SPK School ซึ่งมีเเกนนำเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ได้จัดการแข่งกีฬาประเภท E-Sports ขึ้นในการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ขะจาวเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2565 ในรายการ”ROV E-Sports โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคี รู้จักการทำงานในระบบทีม เล่นเกมอย่างมีประสิทธิภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยจัดกิจกรรม ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม✨❤️