Thursday, December 8th, 2022

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: December 8, 2022

ร่วมแสดงความยินดีกับช้างเผือกเชือกแรกค่ะ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่