Tuesday, December 13th, 2022

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: December 13, 2022

ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่นักศึกษา ม.เกษตร กำแพงแสน

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Posted by: | Posted on: December 13, 2022

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโควตา

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 โโครงการ “สโมสรนอร์ท-วชิราลัย เชียงใหม่ ยูไนเต็ด” มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่