Saturday, May 22nd, 2021

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: May 22, 2021

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่(รอบเพิ่มเติม)

เปิดแล้ว ‼️ ‼️
📢 ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564
22-28 พฤษภาคม 2564

https://cutt.ly/Fb7rMWg
📅 22-25 พ.ค. 2564 กรอกใบสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ (หรือมาสมัครที่โรงเรียน ในวันและเวลาราชการ)
📅 26 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อ และลำดับการเข้ามอบตัว รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์
📅 27-28 พ.ค. 2564 เข้ามอบตัว รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ตามลำดับที่ประกาศ ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ทางหน้าเพจ หรือโทรศัพท์ 054-296161 (ในวันและเวลาราชการ)

Posted by: | Posted on: May 22, 2021

1 มิถุนายน 2564 วันเปิดเรียน

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
รวมทั้งทุกโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง-ลำพูน