Thursday, May 18th, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: May 18, 2023

ประชุมผู้ปกครอง 1/2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ชี้แจงแนวปฏิบัติทั้งด้านการเรียน การแต่งกาย ระเบียบ วินัยสำหรับนักเรียนทุกคน และเกิดความเข้าใจระหว่างบ้านและโรงเรียน ระหว่างครููที่ปรึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งทำให้การดำเนินการตามกิจกรรมของโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีนายทั่น ตากัน ประธานคณะกรรมสถานศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นประธาน นายมงคล แก่นใจ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ และนายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กำชับและชี้แจงถึงการประพฤติ ปฏิบัติ ในการเป็นนักเรียน ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมธรรมวัฒน์