Monday, September 4th, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: September 4, 2023

บริจาคโลหิต

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้นำนักเรียนและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต และร่วมบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย ณ หอประชุมอำเภอสบปราบ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ