Saturday, November 18th, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: November 18, 2023

รด.จิตอาสา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้มอบหมายให้นายสราวุฒิ คำวัน, นายทัศนัย ต๊ะเขื่อนแก้ว และนายประยุทธ์ สีเที่ยง นำนักเรียนและนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อบริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธี และอำนวยความสะดวกในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและการจราจร ในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านแก่น อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานทอดกฐิน