Thursday, February 8th, 2024

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: February 8, 2024

สภา อาสา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สภานักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคมจำนวน 12 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมด้วยช่วยกันในการทำฝายกั้นบริเวณหมู่บ้านปงกา ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยมีคุณครูชัยยันต์ ปินนวล เป็นผู้ควบคุม

Posted by: | Posted on: February 8, 2024

รด.จิตอาสา

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ชั้นปีที่ ๑ – ๒ (ชาย, หญิง) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๔๒ คน พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน ๓ คน เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา (ทำฝายกั้นน้ำ) บริเวณท่อสูบน้ำ หมู่บ้านปงกา ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง