Tuesday, February 20th, 2024

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: February 20, 2024

20 กุมภา “วันวิชาการ”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด “รวมพลัง SOFT POWER ส่งเสริมทักษะทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการอัตลักษณ์วิถีเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ” และถอดบทเรียน “โครงงานคุณธรรมและห้องเรียนชุมชน (กิจกรรมเข้าวัดวันพระ)” โดยมีดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กล่าวรายงาน ณ หอประชุมธรรมวัฒน์