011 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน