05 : ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 40 หมู่ 15 บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

โทรศัพท์ 054-296161 โทรสาร 054-019828
Website : http://www.sppit.ac.th, http://thai.sppit.ac.th
Email : sobprabpit@sppit.ac.th