Monday, October 2nd, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: October 2, 2023

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวฐารดี วงศ์ษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวสุธินี หล้าทา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ นายธเนศร์ กามาด รองผู้อำนวยการ และคณะครูที่ปรึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หลายตำบล เพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 160 ครัวเรือน ที่ประสบภัยในครั้งนี้

ในนามโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอขอบพระคุณในน้ำใจทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ที่มอบเงินสนับสนุนจัดซื้ออาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง