Tuesday, October 24th, 2023

now browsing by day

 
Posted by: | Posted on: October 24, 2023

มอบถ้วยรางวัล

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ดร.ศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลแด่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภาคเหนือ และ 4 ภูมิภาค จากจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 23 โรงเรียน ณ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา อำเเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนรายนามดังนี้ นางสาวเนตรนัดดา ฟูธรรม นางสาวชนินาถ ทินวัง และนางสาวนาขวัญ สุนประโคน ซึ่งทั้ง 3 คน กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยมีคุณครูสุวิมล พวงสุยะ และคุณครูศุภพันธ์ สุพรม เป็นผู้ควบคุมทีม

Posted by: | Posted on: October 24, 2023

โครงการกาชาดปันน้ำใจ

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 โครงการกาชาดปันน้ำใจ มอบไออุ่นคลายหนาว ประจำปี 2566 มอบเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม จำนวน 20 คน ทางโรงเรียนและนักเรียน ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการกาชาดปันน้ำใจ มอบไออุ่นคลายหนาวในครั้งนี้เป็นอย่างสูง